Teknik Bilimler Myo 2020-2024 Stratejik Planı İle İlgili İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

25 Şubat 2020 Salı


Giresun Üniversitesi 2020-2024 stratejik planının yürürlüğe girmesi ile Yüksekokulumuz Stratejik Planını oluşturmak ve geleceğine yön vermek üzere 13.02.2020 tarihli Makam Onayı ile Yüksekokulumuz Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. İlk bilgilendirme toplantısı 19.02.2020 Çarşamba günü, ikinci toplantı ise 25.02.2020 Salı günü yapılmıştır.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN 19.02.2020 Çarşamba günü yapılan açılış ve bilgilendirme toplantısında “Her Büyük Başarının, İyi Bir Stratejinin Sonucu Olduğu Gerçeği” ni vurguladı. Yüksekokul yönetimi olarak bu gerçekten hareket ederek, Yüksekokulun geleceğine yön vermek, arzu edilen ve tercih edilen Yüksekokul olma hedefine ulaşabilmesi için bu stratejik planlamayı sahiplendiklerini ve planlama ekibi ile yol almaya karar verdiklerini belirtti.

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kamu Mali Yönetimi reformları çerçevesinde Yüksekokulumuz, Stratejik Yönetimi sürecinde 19.02.2020 Çarşamba günü yapılan toplantısında Giresun Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planının tanıtımı yapıldı, Üniversiteler için hazırlanan Stratejik Planlama Rehberini inceledi.

Yüksekokulumuz 2020-2024 Stratejik Planı için ön hazırlıklar yaparak yol haritasını belirledi. İçinde bulunulan durumun analizini yaparak bulunan nokta ile ulaşılması arzu edilen hedef arasında ”Şu anda neredeyiz? , Nerede olmayı istiyoruz? , Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? , Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? , Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl belirleyebiliriz ve denetleyebiliriz?” sorularına cevap aradı.

Yüksekokulumuzun Stratejik Planlama ekibi her on beş günde bir toplantı yaparak çalışmalarına devam edecektir.