Teknik Bilimler Myo İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

10 Mart 2020 Salı


18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik" ve Üniversitemiz Senatosunun 22 Kasım 2019 tarih ve 2019- 174/3 sayılı kararı ile yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği Koorditörlüğü Yönergesi" uyarınca  Üniversitemizde 50 ve üzeri çalışanı bulunan birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması gerektiği bildirilmiştir. Bu bağlamda bahse konu Yönergenin 11. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda Yüksekokulumuzda Alt Kurul oluşturulmuştur. 

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN başkanlığında Yüksekokul Sekreteri Zekai BALKAYA, Yetkili Sendika Yüksekokul Temsilcileri Öğr. Gör. Ferhat BÜYÜKKALKAN,  Dr. Öğr. Üyesi Onur TEKOĞLU’ndan oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği ekibine İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Belgesi bulunan Öğr. Gör. Birkut GÜLER ve Öğr. Gör. Ahmet Mustafa ÖZTÜRK’ün de içinde bulunduğu çalışma grubu ilk toplantısını 10/03/2020 Salı günü saat günü 13.30 da gerçekleştirdi. 

Toplantıda; “İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kurulları  Hakkında  Yönetmelik"  ve  "İş  Sağlığı  ve  Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Usul ve Esaslar"; "Giresun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi"; Yüksekokulumuz  Risk  analizi, Risklerin  belirlemesi,  değerlendirilmesi  ve belgelendirilmesi; Yüksekokul"Acil Durum Planı"; Yüksekokulumuz  bina,  atölye  ve  diğer  sahalarında  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  tedbirleri, uyarıcı  levhaları,  alınacak  tedbirlere  uyulup  uyulmadığının izlemek,  denetlemek, değerlendirmek ve uygunsuzlukları gidermek; Çalışanların sağlık gözetimlerini takip etmek; 8İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak; konularında sunumlar yapıldı.