Yüksekokul Kalite Kurulu İç Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 19. maddesinde; "yükseköğretim kurumları tarafından, eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite güvencesi süreçlerini kapsayan "Kurum
İç Değerlendirme Raporu" hazırlamak üzere Yüksekokulumuz Birim Kalite Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN ve Üyeler Eğitim-Öğretim İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan İŞLER, Öğr. Gör. Alparsla TÜFEKÇİ, Öğr. Gör. Sercan KÜLCÜ, Öğr. Gör. Mehmet KONAL ve Yüksekokul Sekreteri Zekai BALKAYA'dan oluşan Kalite Kurulu Üyeleri toplantı yaparak 2019 yılında gerçekleşen Faaliyetleri rapor haline getirmiş, 2020 yılında yapılacak olan faaliyetleri  planlanma çalışmaları yapmıştır.