Makine

Programın Amacı

Makine Üretimi teknikerlerinin aşağıda belirtilen hususlarda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
  • Makine tasarımı, mevcut makineyi geliştirme ve imalatını planlama,
  • Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,
  • Makine parçalarının çizimlerini açık ve ölçülü bir şekilde el ile veya bilgisayar desteği ile hazırlamak,
  • İmalatın minimum hata ile üretildiği ve insan gücünün en aza indirgendiği günümüz şartlarında CAD, CAD-CAM, CNC sistemlerini en iyi şekilde kullanabilmek,
  • Ölçü ve kontrol sistemleri ve uygulamaları ile kalite kontrol bilgisi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek.