TBMYO - Sanayi İş Birliği

07 Haziran 2021 Pazartesi

YILKA Çay Yönetim Kurulu Başkanı Murat YILDIRIM beyi Teknik Bilimler MYO olarak ziyaret ettik. TBMYO-Sanayi işbirliği kapsamında "Yüksekokulumuzdaki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ve Yüksekokulumuz' daki akademisyenler ve öğrencilerimiz ile sanayiciler arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamak" amacına yönelik çalışmalar yapmayı planladık. Bölümlerimizde öğrenim gören  öğrencilerimize staj imkanı sunmak, mezun öğrencilerimize de iş istihdamı oluşturma sözünü aldık.