Yüksekokulumuzun Kalite Birimi Faaliyetleri

05 Mart 2021 Cuma

YÜKSEKOKULUMUZUN KALİTE BİRİMİ FAALİYETLERİ
 
23 /07/2015 tarih ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği”  ve 23/11/2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kalite Kurulunca yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Üniversitemizde Kalite çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020-179/04 sayılı Senato Kararı ile Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü oluşturulmuştur.
 
Giresun Üniversitesinde kalite süreçlerinin daha iyi yönetilmesi için “Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi” alt komisyonları teşekkül ettirilmiş, Üniversite “Kalite Güvencesi Yönergesi” güncellenmiştir.
 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence sistemi, yönetim sistemi, eğitimi-öğretim ve araştırma-geliştirme etkinlikleri, toplumsal katkı, idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik planlama, uygulama, iyileştirmeler yapmak; açık yönlerin giderilmesi ve tüm bunların izlenmesi için öz değerlendirme olarak raporlama çalışmalarını yürütmek; birimimizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergelerini belirlemek, bu çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonunun onayına sunma çalışmalarını yapmak üzere “Birim Kalite Komisyonu”nda görevlendirmeler yapılmıştır.
 
Buna göre Birim Kalite Kurulu;
 
- Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN Yüksekokul Müdürü Birim Koordinatörü
- Öğr. Gör. Erhan İŞLER Yüksekokul Müdür Yardımcısı Bilim Kalite Kurulu Koordinatör Yardımcısı
- Öğr. Gör. Alparslan TÜFEKÇİ Kalite Temsilcisi Birim Kalite Kurulu Koordinatör Yardımcısı
- Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ Kalite Temsilcisi Araştırma-Geliştirme Komisyon Başkanı
- Dr. Öğr. Üyesi Onur TEKOĞLU Kalite Temsilcisi Yönetim Sistemi Komisyon Başkanı
- Öğr. Gör. Birkut GÜLER Kalite Temsilcisi Kalite Güvence Sistemi Komisyon Başkanı
- Öğr. Gör. Ahmet Mustafa ÖZTÜRK Kalite Temsilcisi Eğitim-Öğretim Komisyon Başkanı
- Öğr. Gör. Akın YILDIRIM Kalite Temsilcisi Toplumsal Katkı Komisyon Başkanı
- Öğr. Gör. Adil KONDİLOĞLU Kalite Temsilcisi Bilişim Sistemi Komisyon Başkanı
- Öğr. Gör. Nurdan KUMAŞ ŞENOL Kalite Temsilcisi Raportör Veri Giriş Görevlisi
- Zekâi BALKAYA Yüksekokul Sekreteri Kalite Temsilcisi
- Zeki AKBAYRAK Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (1. Sınıf) Öğrenci Temsilcisi
 
üyelerinden oluşturulmuştur.
 
Yüksekokulumuz Kalite Kurulu ilk toplantısını Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN başkanlığında 04/02/2021 tarihinde yüksekokul toplantı salonunda YÖK Başkanlığının 16/06/2020 tarihli ve E.36998 sayılı “COVİD-19 Kapsamında Kurum İçi Düşük Katılımda Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler” yazısı doğrultusunda gerçekleştirmiştir.
 
Toplantıya Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa ŞANAL ve Koordinatörlük üyeleri de davet edilerek karşılıklı bilgilendirmeler görsel sunumlarla yapılmıştır.