Mezun Öğrenciler için Diplomaların Kargo ile Gönderilmesi Hk.

24 Kasım 2020 Salı

"Giresun Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge"nin 15/4 maddesi uyarınca, mezunlarımızın talep etmeleri halinde diplomalarının kargo ile gönderilmesi işleminin elektronik ortamda yürütülmesi ve kontrol edilmesine ilişkin üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bir yazılım geliştirilmiştir. Sözkonusu yazılım kullanılarak diploma ve diploma eklerinin kargo ile önderilmesine ilişkin işlemler aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir;

-Üniversitemiz mezunları, diplomalarının kargo ile gönderilmesi taleplerini "Giresun Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi"nden giriş yaparak, burada yer alan talep formunu doldurmak suretiyle ileteceklerdir. (https://mbs.giresun.edu.tr/)

-Mezunların talebi, ilgili birim yetkilisi tarafından Mezun Bilgi Sisteminde yer alan "Yönetici Girişi" kısmına, ekli listede yer alan birim elektronik posta hesabına giriş için kullanılan bilgiler ile giriş yapılmak suretiyle görülebilecektir.

-Birim yetkilisi tarafından, diploma talebinde bulunan mezun için, sözkonusu yazılım içindeki linki kullanmak suretiyle kütüphane borcu ve öğrenci bilgi sistemi kullanılarak harç borcu sorgulaması yapılarak, herhangi bir borcu olmayan mezunun ilişik kesme işlemi gerçekleşmiş sayılacaktır.

-Talebi uygun görülen mezunun diploması ve diploma eki, üniversitemizin anlaşmalı olduğu PTT Kargo aracılığı ile "Ücreti Alıcıdan Tahsil", "Alma Haberli", "Alıcının Kendisine Teslim" ve "Adresten Alma" özel hizmetleri kullanılmak suretiyle gönderilecektir.

- Diploması gönderilen ve teslim edildi bilgisi teyit edilen öğrencilerin konuya ilişkin teslim bilgileri diploma defterine kayıt edilecektir.