Deniz Ulaştırma ve İşletme

Not: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14/04/2021 tarihli toplantısında Yüksekokulumuz Deniz Ulaştırma ve İşletme Programındaki öğrenim gören mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Programının kapatılması uygun görülmüştür. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü kapandığından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren adı geçen bölüme öğrenci alınmamaktadır.

Program Bilgi Formu

Ders İçerikleri