Döner Sermaye İşlem Basamakları

Mobilya ve Dekorasyon Uygulama Atölyesinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Kapsamında Hizmet Alımı İçin Gerekli İşlem Basamakları

1 Alınmak istenen hizmete dair dilekçe (mobilya sipariş formu)
2 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü tarafından ürün ölçümü , muhtemel teslim tarihi  ve  fiyat takdirinin faydalanıcıya bildirilmesi.
3 Ürüne ait ücretin TBMYO Döner Sermaye hesabına yatırılması. (Iban : TR 61 0001 0001 2350 8693 16 5009)
4 Ürünün teslimi ve faturalandırılması

Örnek dilekçe için tıklayınız.

İletişim:

Öğr. Gör. Erhan İŞLER                     Tel: (0454) 310 15 67

Öğr. Gör. Ahmet Mustafa ÖZTÜRK   Tel: (0454) 310 14 41

Not: Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 a) Yüksek Öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak,

 b) Üniversite bünyesindeki bütün fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, merkez ve rektörlüğe bağlı birimlerde; bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel faaliyetler ile ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetleri üretmek,