Kalite İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı / Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
1 2021/01 4 Şubat Yüksekokulumuz Kalite Kurulu ilk toplantısı yapıldı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence sistemi, yönetim sistemi, eğitimi-öğretim ve araştırma-geliştirme etkinlikleri, toplumsal katkı, idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik planlama, uygulama, iyileştirmeler yapmak; açık yönlerin giderilmesi ve tüm bunların izlenmesi için öz değerlendirme olarak raporlama çalışmalarını yürütmek; birimimizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergelerini belirlemek, bu çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonunun onayına sunma çalışmalarını yapmak üzere “Birim Kalite Komisyonu”nda görevlendirmeler yapılmıştır.
2 2021/02 6 Mayıs Teknik bilimler meslek yüksekokulu iç kontrol personel bilgilendirme toplantisi gerçekleştirildi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Kontrol Sistemi” kapsamında yönetici, akademik ve idari personelleri bilgilendirmek amacıyla Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN'in başkanlığında 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te online bağlantı yoluyla yönetici, idari personeller ve Stratejik Planlama Kurulu üyelerinin katılımıyla “Yüksekokul İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.
3 2021/03 7 Haziran Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Eğitim Ve Öğretim Politikaları Çerçevesinde Dış Paydaşlar İle Görüşmeler Yapıldı.

TBMYO'nun YILKA Çay ziyareti 

AKIN ÇORAP'ın TBMYO ziyareti 
Yüksekokulumuz eğitim-öğretim politikaları öğrenci merkezli anlayış üzerine odaklanmıştır. Öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlarını sonuna kadar kullanıma açmıştır.
Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası işbirliklerinden de faydalanarak sürekli iyileştirme çabasındadır. 
Öğrencilere mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilmeleri için yüksek kalitede bir eğitim sunmak genel hedefimizdir.
Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve teknik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinliklerle tercih edilen mezunlar yetiştirmek, öğrencilerimizin niteliğini geliştirmek amacıyla sürekli sektör temsilcilerinin katılımını ve görüşlerini almaktayız.
Kariyer planlama ve iş hayatına hazırlamaya yönelik faaliyetlerde bulunma hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaşmaktayız.
AKIN ÇORAP Koordinatörü ve İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Kadir YANMAZ, yine ilimizde bulunan YILKA ÇAY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat YILDIRIM ile görüşmeler yaparak ilgili bölüm öğrencilerimizin bu fabrikalarda staj yapabilme imkânları sağlanmıştır. Ayrıca mezun öğrencilerimize de iş istihdamı sözü alınmıştır.