Kalite İzlencesi

Sıra Yıl/No Tarih Toplantı / Faaliyet Adı Toplantı / Faaliyet Notları
1 2021/01 4 Şubat Yüksekokulumuz Kalite Kurulu ilk toplantısı yapıldı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, kalite güvence sistemi, yönetim sistemi, eğitimi-öğretim ve araştırma-geliştirme etkinlikleri, toplumsal katkı, idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve niteliğinin geliştirilmesine yönelik planlama, uygulama, iyileştirmeler yapmak; açık yönlerin giderilmesi ve tüm bunların izlenmesi için öz değerlendirme olarak raporlama çalışmalarını yürütmek; birimimizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergelerini belirlemek, bu çalışmaları Üniversite Kalite Komisyonunun onayına sunma çalışmalarını yapmak üzere “Birim Kalite Komisyonu”nda görevlendirmeler yapılmıştır.
2 2021/02 6 Mayıs Teknik bilimler meslek yüksekokulu iç kontrol personel bilgilendirme toplantisi gerçekleştirildi. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Kontrol Sistemi” kapsamında yönetici, akademik ve idari personelleri bilgilendirmek amacıyla Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN'in başkanlığında 28 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te online bağlantı yoluyla yönetici, idari personeller ve Stratejik Planlama Kurulu üyelerinin katılımıyla “Yüksekokul İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.
3 2021/03 7 Haziran Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Eğitim Ve Öğretim Politikaları Çerçevesinde Dış Paydaşlar İle Görüşmeler Yapıldı.

TBMYO'nun YILKA Çay ziyareti 

AKIN ÇORAP'ın TBMYO ziyareti 
Yüksekokulumuz eğitim-öğretim politikaları öğrenci merkezli anlayış üzerine odaklanmıştır. Öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlarını sonuna kadar kullanıma açmıştır.
Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla ulusal ve uluslararası işbirliklerinden de faydalanarak sürekli iyileştirme çabasındadır. 
Öğrencilere mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilmeleri için yüksek kalitede bir eğitim sunmak genel hedefimizdir.
Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve teknik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinliklerle tercih edilen mezunlar yetiştirmek, öğrencilerimizin niteliğini geliştirmek amacıyla sürekli sektör temsilcilerinin katılımını ve görüşlerini almaktayız.
Kariyer planlama ve iş hayatına hazırlamaya yönelik faaliyetlerde bulunma hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaşmaktayız.
AKIN ÇORAP Koordinatörü ve İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Kadir YANMAZ, yine ilimizde bulunan YILKA ÇAY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat YILDIRIM ile görüşmeler yaparak ilgili bölüm öğrencilerimizin bu fabrikalarda staj yapabilme imkânları sağlanmıştır. Ayrıca mezun öğrencilerimize de iş istihdamı sözü alınmıştır.
4 2021/04 29 Aralık TBMYO Tekstil Teknolojisi Programı’nın Akın ÇORAP’a Ziyareti Giresun Üniversitesi TBMYO Tekstil Teknolojisi bölümü Aralık ayı etkinliği kapsamında hocaları Öğr. Gör.Bünyamin ŞENGÜL ve Öğr.Gör. Elif Sultan AKPINAR ile AKIN Çorap A.Ş.’ye teknik gezi düzenlemişlerdir.

Teknik gezide uzmanlardan firmanın çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler üretim bandlarını yakından inceleme fırsatı buldular. Teorik bilgilerini uygulamada pekiştirebilmeleri amacıyla sektörün en büyüklerinden olan Akın Çorap San. Ve Tic. A.Ş. firmasını ziyaret eden öğrenciler örme hakkında genel bilgi edinip, çorap örmeciliği ile ilgili son model makineleri yerinde inceleyerek detaylı bilgi edindiler.
5 2022/01 05 Ocak TBMYO Moda Tasarımı Programı’nın Akın ÇORAP’a Ziyareti Giresun Üniversitesi TBMYO Moda Tasarımı Programının Ocak ayı etkinliği kapsamında Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan İŞLER, Öğr. Gör. Akın YILDIRIM; Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Onur TEKOĞLU ile Öğr. Gör. Çiğdem ÖZDEMİR ile Akın Çorap A.Ş.’ye teknik gezi düzenlemişlerdir.

Teknik gezide uzmanlardan firmanın çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler üretim bandlarını yakından inceleme fırsatı buldular. Teorik bilgilerini uygulamada pekiştirebilmeleri amacıyla sektörün en büyüklerinden olan Akın Çorap San. Ve Tic. A.Ş. firmasını ziyaret eden öğrenciler örme hakkında genel bilgi edinip, çorap örmeciliği ile ilgili son model makineleri yerinde inceleyerek detaylı bilgi edindiler.
6 2022/02 12 Ocak TBMYO Tekstil Teknolojisi Programı’nın ORSAN Tekstil ve GİTEKS Konfeksiyon’a Ziyareti Üniversite-Sanayi işbirliğinin hem üniversitemiz öğrencilerine hem de yöresel kalkınmaya sağlayacağı yararların önemini vurgulamak, “ idare olarak öğrencilerimizi sanayicilerle bir araya getirmek, öğrencilerimizin aldığı teorik bilgi ile uygulama becerisini bütünleştirmek, mesleki ve teknik becerilerini gerçek ortamda uygulama fırsatı sağlamak, bireyin özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, iş bulma imkânını sağlamak, ekip ruhu ve takım anlayışı ile hareket edebilme kültürünü oluşturmak, Üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılmasıyla ekonomik anlamda kazanç ve iş potansiyeli oluşturulmak, bölgede ki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirmek, TBMYO İdaresi olarak öğrencilerimizin yararına olan bu çalışmaları her geçen gün artırmak Yüksekokulumuz Müdürü Prof. Dr. Aysun TÜRKMEN, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Erhan İŞLER, Öğr. Gör. Akın YILDIRIM, Tekstil Teknolojileri Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Bünyamin ŞENGÜL, Öğr. Gör. Elif Sultan AKPINAR ve  program öğrencileri ile birlikte GİTEKS ve GİYSUN Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. ziyaret edildi.
7 2022/03 04 Mart Yüksekokulumuz akademik personel ve öğrencileri 3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nda T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 04-05 Mart 2022 tarihlerinde Trabzon ilinde, 3. sü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarına Yüksekokulumuz akademik personeli ve öğrencilerimiz iştirak ettiler.

Kariyer fuarında çok sayıda işletme stant açarak öğrencilerimize iş ve staj başvuruları, kariyer ve istihdam konularında bilgilendirme yaptılar. Fuarda çok sayıda konferans, panel, sohbet oturumları yapılarak Sanayi-Üniversite işbirliğinin önemi vurgulanmış oldu.
8 2022/04 31 Mart Yüksekokulumuz Kalite Kurulu toplantısı yapıldı. Birimimiz Kalite Kurulu Öz Değerlendirme Takımı, TBMYO’nun öz değerlendirme ölçütlerine uygunluğunu belirlemek amacıyla Yüksekokul Kalite Kurulu toplandı.
Üniversitemiz Akreditasyon Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Birimimizin Öz Değerlendirme Ölçütlerini sağlama düzeyini tespit etmek üzere saha ziyareti yapacağından Koordinatörlük tarafından nitel ve nicel düzeyde hazırlanan kontrol listesi sorgu formu içerikleri üzerinde çalışmalar yapmak üzere görev bölümü yapıldı.
Toplantıya Birim Kalite Kurulu Sorumlusu Öğr. Gör. Alparslan TÜFEKÇİ başkanlığında, Araştırma-Geliştirme Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Kenan YANMAZ, Yönetim Sistemi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Onur TEKOĞLU, Kalite Güvence Sistemi Sorumlusu Öğr. Gör. Birkut GÜLER, Eğitim-Öğretim Sorumlusu Öğr. Gör. Ahmet Mustafa ÖZTÜRK, Toplumsal Katkı Sorumlusu Öğr. Gör. Akın YILDIRIM, Bilişim Sistemi Sorumlusu Öğr. Gör. Adil KONDİLOĞLU, Rapartör Veri Giriş Görevlisi Öğr. Gör. Nurdan KUMAŞ ŞENOL katıldılar.
9 2022/05 01 Nisan TBMYO Tekstil Teknolojisi Programı’nın Piraziz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne Ziyareti Tekstil Teknolojileri Programı öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Bünyamin ŞENGÜL, Öğr. Gör. Elif Sultan AKPINAR Öğr. Gör. Hacer GÖKTÜRK e  program öğrencileri ile birlikte Piraziz ilçesinde kadın girişimciler tarafından kurulan, yöredeki işletmelerden aldıkları koyun yünlerinden yaptıkları keçeyle şapka, halı, yelek ve ev tekstili ürünleri üreten üretim atölyesine ziyarette bulundular. 
Teknik gezide uzmanlardan atölyenin çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler dokusuz yüzey olan keçe üretimini yakından inceleme fırsatı buldular. Teorik bilgilerini uygulamada pekiştirebilmeleri amacıyla sektörün nadir firmalarından olan atölyeyi ziyaret eden öğrenciler keçeden üretilen ürünler hakkında detaylı bilgi edinip, uygulamalarda bulundular.