Sürdürülebilir Fındık Tarımı

ÇATI PROJE: SÜRDÜRÜLEBİLİR FINDIK TARIMI (2018-2020)
ALT PROJE:
  1. FINDIKTA İYİ TARIM UYGULAMALARININ VERİM VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  2. FINDIKTA SOLUCAN GÜBRESİNİN VERİM VE MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
 
PROJE TÜRÜ
 
  • Araştırma Projeleri
  • Tez Projeleri    (  Y. Lisans   Doktora  Uzmanlık)
  • Altyapı Projeleri
  • Güdümlü Projeler
  • Çok Disiplinli Projeler
  • Sanayi İşbirliği Projeleri
Etik kurul İzin Belgesi İzin Belgesi Var            Gerekli Değil            Başvurusu yapıldı
  1. Proje personeli
Proje yöneticisinin unvanı, adı ve soyadı Dr. Ali TURAN
Fakültesi/Enstitü/MYO/YO Giresun Üniversitesi TBMYO
Bölümü Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl/Fındık Eksperliği Programı
E-posta ali.turan@giresun.edu.tr
İş telefonu 0454 310 10 00
Tarih ve imza 25/07/2018
Destekleyen Kuruluş
Yavuz Gıda