Tarihçe

Kuruluş ve Gelişim Tarihçesi 
 
Giresun Üniversitesi’nin en eski ve bütçe büyüklüğü açısından ilk sırada yer alan Meslek Yüksekokulu, Merkez İlçemizde, 01.03.1976 tarihinde  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, halen Öğretmenevi olarak kullanılan binada, Meyvecilik, Bağcılık, Sebzecilik ve Gıda Teknolojisi Programlarıyla eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.
 
1977-1978 Eğitim ve Öğretim yılında Gıda Teknolojisi Programı kaldırılarak yerine Su Ürünleri Programı; 1980-1981 Eğitim ve Öğretim yılında mevcut tüm bölüm ve programlar kaldırılarak, İşletme-Muhasebe programları ile Elektrik Programı açılmıştır. Kısa bir süre sonra Elektrik programı da kaldırılarak yerine Sekreterlik Programı açılmıştır.
 
1992-1993 Eğitim ve Öğretim yılında, İkinci Öğretim programları olarak ilk kez İşletmecilik ve Muhasebe programlarında öğretim yapılmaya başlanmıştır.
 
2001-2002 Eğitim ve Öğretim yılında, Harita ve Kadastro programı açılarak öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
 
2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında ise, Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılandırılması projesi çerçevesinde, sınavsız geçiş uygulamasıyla birlikte; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Endüstriyel Elektronik, Elektrik, Makine, Tekstil, Mobilya ve Dekorasyon programlarında İkinci Öğretim yapılmaya başlanmıştır.
 
2006 Yılında Fındık Eksperliği ve Harita Kadastro Programlarının İkinci Öğretim kısımları da açılmış, 40’ar öğrenci ile öğretime başlamıştır.
 
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği programı 2006 yılında açılmış, ancak 2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında, öğretime başlamıştır.
 
2002 yılında “Sınavsız Geçiş” diye adlandırılan proje gereğince açılan Teknik bölümler, 2008 yılına kadar Meslek Liselerinin atölye ve laboratuvarlarından faydalanmıştır. Bütçe imkânları çerçevesinde açılan atölye ve laboratuvarlar ile Meslek Liselerine olan bağımlılık son bir yılda önemli ölçüde azalmıştır.
 
2008-2009 Eğitim ve Öğretim yılında ayrıca,
 • Radyo ve Televizyon Yayıncılığı,
 • Kostüm Tasarımı,
 • Grafik Tasarımı,
 • Halkla İlişkiler,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Pazarlama programları ile
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama,
 • Makina, Elektrik, Endüstriyel
 
Elektronik programlarının  normal öğretim kısımları da açılmış ve öğrenci alınmış, İkinci Öğretim Programları olarak 2008-2009 öğretim yılında;
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Halkla İlişkiler programları öğrenci alarak öğretime başlamıştır.
 
2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılında Yüksekokulumuz Teknik ve İktisadi ve İdari olan program isimleri değiştirilerek, yeni bölümler oluşturulmuş, bu bölümlere bağlanan programlar aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.
 
 
BÖLÜM ADI PROGRAM ADI
Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı
Makine ve Metal Teknolojileri Makine
Elektrik ve Enerji Elektrik
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Tekstil Teknolojisi
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Mobilya ve Dekorasyon
Mimarlık ve Şehir Planlama Harita ve Kadastro
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Fındık Eksperliği
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Optisyenlik
Elektronik ve Otomasyon Radyo ve Televizyon Programcılığı
Elektronik Teknolojisi
Tasarım Moda Tasarım
Grafik Tasarım
Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Pazarlama ve Dış Ticaret Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Pazarlama
 
2010-2011 Eğitim ve Öğretim döneminde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümüne bağlı Optisyenlik Programı ile Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı Fındık Eksperliği Programının İkinci Öğretimi öğrencisi olmadığı için kapatılmıştır.
 
2011-2012 Eğitim ve Öğretim döneminde Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı açılmıştır.
 
Yükseköğretim Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2012 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanun 7/d–2 maddesi uyarınca Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak 2 (iki) ayrı Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesine karar verilmiştir.2012-2013 eğitim öğretim yılında, Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü  Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı normal öğretim ile Elektronik ve Otomasyon Bölümü Radyo ve Televizyon Teknolojisi programının ikinci öğretim kısmı açılmıştır.
 
2013-2014 Eğitim ve Öğretim döneminde Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümüne bağlı Mimari Restorasyon Programı açılmıştır.
 
2013-2014 Eğitim ve Öğretim döneminde Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Programı ile Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı açılmıştır.
 
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında, Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı programının ikinci öğretim kısmı açılmış,  2014-2015 ve 2015-2016 dönemlerinde de Eğitim - Öğretim faaliyetlerine bu bölüm ve programlarla devam etmiştir.
 
2015-2016 Eğitim –Öğretim yılında Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünün “Mimari  Restorasyon Programı” açılmış Normal Öğretimi ve İkinci Öğretimine Öğrenci alınmıştır.
 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Makine, Moda Tasarım, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programlarının İkinci Öğretimleri (2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci sayıları on ve altında kaldığı için İkinci Öğretimleri) kapatılmıştır. 2017 ÖSYS sonucunda bu Programların İkinci Öğretimlerinde okuyan öğrencilerin Birinci Öğretim Programına aktarılmasına 30.01.2018 tarihi itibariyle karar verilmiştir.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi (N.Ö.) ve (İ.Ö.) Programları, Program adı değişikliğine gidilerek “Radyo ve Televizyon Programcılığı” programı adı altında; Mobilya ve Dekorasyon Programı (İ.Ö.) programının öğrenci sayısı on ve altında kaldığı için kapatılarak, Tasarım Bölümü altında “İç Mekân Tasarımı (İ.Ö.) Programı” adı ile açılmış ve öğrenci alımı yapılmıştır.
 
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınması planlanan Silah Sanayi Teknikerliği Programı’nın açılması 03.01.2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüştür. Yüksekokulumuz bünyesinde Asansör İmalat ve Bakım Programı açılması konusundaki teklifi 19.12.2018 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Elektromekanik Taşıyıcılar Programı” açılması uygun görülmüştür.
 
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 08/04/2019 tarihli ve E.25963 sayılı yazılarında Yükseköğretim Yürütme Kurulu 27/03/2019 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanununun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda “Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Programı” açılması uygun görülmüştür.
 
Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 15/04/2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-29014 sayılı yazılarında Yükseköğretim Yürütme Kurulu 14/04/2021 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Yüksekokulumuz bünyesindeki Deniz Ulaştırma ve İşletme Programının adının Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı olarak değiştirilmesi teklifi, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla uygun görülmüştür.
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 28/04/2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-31407 sayılı yazılarında Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21/04/2021 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanununun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda “Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı” açılması uygun görülmüştür.
 
Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 14/07/2021 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-50717 sayılı yazılarında Yükseköğretim Yürütme Kurulu 14/07/2021 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  Yüksekokulumuz bünyesindeki Gemi Makineleri İşletme Programı ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programının kapatılması konusundaki teklifi uygun görülmüştür.
 
Yüksek Öğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığının 06/08/2021 tarihli ve E-75850160-104.01.03.01-54740 sayılı yazılarında Yükseköğretim Yürütme Kurulu 04/08/2021 tarihli toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca,  Yüksekokulumuz bünyesindeki Otobüs Kaptanlığı Programının kapatılması konusundaki teklifi uygun görülmüştür.